ZVH - Jaarverslag 2019

119 3.1 Risicobereidheid De algemene risicohouding van ZVH ten aanzien van risico’s is defensief tot risico avers. We streven ernaar om bij onverwachte gebeurtenissen de impact op het resultaat en vermogen zo mini- maal mogelijk te laten zijn. De risicobereidheid op de (strategische) doelstellingen uit het koersplan zijn in 2018 reeds vastgesteld. De risicobereidheid van ZVH is zeer laag op het thema ‘financiële ruimte’, gevolgd door ‘betaalbaarheid’. Onze financiële gezondheid mag niet onder druk komen staan en als we financiële keuzes moeten maken, dan is betaalbaarheid voor ons het belangrijkst. De nieuwe directeur- bestuurder is van plan het ondernemingsplan aan te scherpen. Hierin wordt explicieter aandacht gevraagd om de verschillende doelstellingen te rangschikken naar belang en risicobereidheid. De eigen risicobuffers van ZVH ten opzichte van de minimum vereisten van Aw/WSW zijn dit jaar voor het eerst losgelaten. Dit heeft te maken met het verscherpt toezicht waarin ZVH zich in het verleden bevond. ZVH is financieel hersteld en voldoende gezond om de normen van Aw/WSW te hanteren. Ratio Minimum vereiste Aw/WSW ICR 1.4 LTV (marktwaarde) 70%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=