ZVH - Jaarverslag 2019

126 ZVH JAARVERSLAG 2019 > RAAD VAN COMMISSARISSEN 1.1 Rol en werkwijze De raad van commissarissen is de onafhankelijke, interne toezicht- houder van ZVH en houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen. Daarnaast toetst de raad de besluiten die de directeur-bestuur- der neemt aan de visie en missie en alle overige kaders voor de bedrijfsvoering. De Governancecode woningcorporaties vormt een belangrijk kompas voor bestuur en rvc. Volgens de code is het gedrag van bestuur en rvc gericht op het hanteren van waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht; ze zijn aanspreekbaar, leggen actief verantwoording af, zijn geschikt voor hun taak, gaan in dialoog met belanghebbende partijen en beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=