ZVH - Jaarverslag 2019

127 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden Tabel: Leden van de raad van commissarissen De profielschets van de rvc en geldende reglementen zijn te vinden op www.zvh.nl Naam en geboortedatum Beroep en nevenfunctie(s) Datum benoeming en einddatum zittingstermijn Deskundigheids­ gebied en kerncommissie Mevrouw drs J.G. van der Bijl RA (17-03-1970), voorzitter per 1-3-2017 Manager Business en Project Control bij Eigen Haard 01-03-2017 / 28-02-2021 (1e zittingstermijn) Financiën, Governance, Volkshuisvestelijk Voorzitter RvC De heer P.A, de Bakker (13-12-1968) op voordracht Bewonersraad Hoofd Verhuizen & Huurbetaling bij Wooncompagnie 17-6-2015 / 16-6-2019 (1e zittingstermijn) /16-6-2023 (2e zittingstermijn) P&O Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie De heer ir. A.P. Klaase (22-05- 1970), op voor- dracht van de Bewonersraad, vicevoorzitter per 13-6-2016 Manager Plantontwikkeling bij NS Stations. Nevenfuncties: voorzitter Gerrit Blaauw Fonds in Wormerveer, voorzitter stichting Het Hop Oost-Knollendam 15-09-2013 / 14-09-2017 (1e zittingstermijn) /14-9-2021 (2e zittingstermijn) Volkshuisvestelijk, Projectontwikkeling, Vastgoed Vice voorzitter RvC Lid auditcommissie Mevrouw mr E.W.M. Aalsma (13-7-1961) Advocaat in Zaandam Nevenfuncties: voorzitter RvC Habeko Wonen/lid RvC PréWonen/yogadocente 01-01-2019 / 10-01-2023 (1e zittingstermijn) Juridisch Lid selectie- en remuneratiecommissie De heer J.P.C. RA Pannekeet (19-04-1961) Eigenaar F-act Finance for Families Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Freekids/Lid Onderzoekscommissie toekomst voetbalvereni- gingen Schagen (tot 1-7- 2019)/lid RvC Kennemer- Wonen/bestuursadviseur Hospice Schagen 24-08-2016 / 23-08-2020 (1e zittingstermijn) Financiën Voorzitter Auditcommissie

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=