ZVH - Jaarverslag 2019

128 ZVH JAARVERSLAG 2019 > RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad stelt hierbij vast dat, gelet op de in de wet genoemde onverenigbaarheden, ieder lid onafhankelijk en kritisch bij kon dragen aan het toezicht van de rvc. Betrokkenheid bij ZVH De raad vindt het belangrijk met zowel de interne organisatie als de stakeholders in contact te blijven. In 2019 spraken zij met leden van onze ondernemingsraad en de Bewonersraad. Daarnaast was er een themabijeenkomst met de voltallige rvc van Parteon. 1.3 Bijeenkomsten De rvc vergaderde vijf keer in 2019. Daarnaast was er 1 thema- sessie, te weten ‘digitalisering’. De zelfevaluatie vond plaats op 27 november 2019. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de samenwerking af- gelopen jaar, zowel binnen de rvc als met de bestuurder, een te- rugblik en de belangrijke thema’s voor 2020. In 2019 sprak de directeur-bestuurder met de rvc ook over: • de financiële stand van zaken; • het ondernemingsplan en portefeuilleplan; • ontwikkeling van projecten; • good Governance; • samenwerking met de Bewonersraad, Aw, WSW en andere corporaties in de stad; • integriteit.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=