ZVH - Jaarverslag 2019

130 ZVH JAARVERSLAG 2019 > RAAD VAN COMMISSARISSEN Toezicht-, toetsingskaders en informatiebronnen De raad hanteert toezicht- en toetsingskaders en gebruikt bij zijn taakuitoefening verschillende informatiebronnen zoals rapportages en de managementletter van de accountant. De raad gebruikte de toezicht- en toetsingskaders bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en het bewaken van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De raad onderschrijft de 5 principes van de Governancecode en heeft zich ook in 2019 daaraan gehouden. 1.5 Goedgekeurde besluiten Bij het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directeur- bestuurder laat de raad zich zo nodig informeren door verschillende partijen, zoals het bestuursadviesteam, de controller, de onder- nemingsraad, de accountant of een andere adviseur. Goedgekeurde besluiten De raad gaf goedkeuring aan de volgende (voorgenomen) besluiten c.q. stukken: • het Investerings- en gunningsbesluit Bergblauwflat; • het Investeringsbesluit Panneroodflat; • de jaarrekening 2018; • het jaarverslag ZVH 2018; • Prestatieafspraken/Zaanse samenwerkingsovereenkomst 2020-2024;

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=