ZVH - Jaarverslag 2019

50 ZVH JAARVERSLAG 2019 > WONEN Wij vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen in hun woning en in de buurt waar zij leven. Wij stimuleren onze bewoners om initiatieven te nemen op dit vlak. Binnen de com- plexen zelf zijn nog verbeteringen mogelijk waar het gaat om schoon, heel en veilig. Dat kan door actieve naleving van de huurovereenkomsten en huisregels. Met samenwerkingspartners stemmen we verantwoordelijkheden af als het gaat om handhaving in en rondom onze complexen. 4.1 Complexbeheer In 2019 leverde ZVH 6 huismeesters en 1 algemeen complex­ beheerder aan onze huurders. Met bewoners(commissies) zijn af- spraken gemaakt over het inzetten van een huismeester. De uren van beschikbare huismeesters zijn verdeeld over de complexen. Daar waar geen huismeester aanwezig is, pakt de algemeen com- plexbeheerder zaken op indien deze zich aandienen. Tevredenheid De tevredenheid van huurders over de huismeesters en complex- beheer is onderzocht in de zomer van 2019. Wij vroegen aan de huurders hoe zij hun complex beoordeelden op het gebied van schoon, heel en veilig. Ook stelden wij vragen over de dienst- verlening van de huismeesters en algemeen complexbeheer. 348 huurders beantwoordden de enquête.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=