ZVH - Jaarverslag 2019

87 1.2 Resultaten 2019 Het resultaat over 2019 bedroeg € 27 miljoen en is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen van circa € 538 miljoen is als volgt samengesteld: (x € 1.000) 2019 2018 Wettelijke en statutaire reserves € 17 € 17 Overige reserve € 137.092 € 53.492 Herwaarderingsreserve € 373.411 € 350.698 Resultaat boekjaar € 26.993 € 106.313 Totaal € 537.513 € 510.520 Toelichting onderhoudskosten De kosten voor onderhoud zijn € 1,1 miljoen hoger dan de begrootte € 9,8 miljoen. Op bijna alle onderdelen van onderhoud zijn over- schrijdingen met elk een eigen toelichting. Bij Dagelijks Onderhoud is de overschrijding € 0,4 miljoen, dit komt door een hoger aantal reparatieverzoeken (900) die zijn verwerkt en er zijn een aantal incidentele grote reparaties verricht. Bij Mutatieonderhoud is er een kleine onderschrijding. Dit komt door een lagere mutatiegraad dan verwacht in 2019. Dit jaar zijn er opvallend veel offertewoningen, veelal lang bewoond geweest. Voor 2019 zijn wij binnen het budget gebleven maar voor 2020 is het budget wel een aandachtspunt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=