ZVH - Jaarverslag 2019

94 ZVH JAARVERSLAG 2019 > FINANCIEEL 1.7 Beleidsmatige beschouwing marktwaarde en beleidswaarde Het jaar 2019 kenmerkte zich door een aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2018. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft de interesse toenemen. De marktwaarde van onze woningportefeuille steeg daardoor. De totale waarde van de portefeuille groeide met € 34 miljoen (5%) naar een waarde van € 759 miljoen. De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrok- ken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteerden in een leegwaardegroei van de vastgoedportefeuille. De lage rente- stand is hier mede een bepalende factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed had een opwaartse invloed op de waarde- ontwikkeling. Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de markt- waarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie Per 31 december 2019 was het verschil € 350 miljoen tussen marktwaarde en beleidswaarde. Ultimo 2018 was dat verschil € 315 miljoen. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het handboek modelmatig waarderen bepaald. Het is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten die golden ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=