ZVH - Jaarverslag 2019

97 1.8 Maatschappelijke investeringen ZVH richt zich in de Zaanstreek op mensen met een laag inkomen. We nemen in een aantal gevallen beleidsbeslissingen voor de doel- groep die een commerciële belegger vanuit financieel oogpunt niet zou nemen. Dit beleid kost ZVH vaak geld. In 2019 pleegden we de volgende zogenaamde maatschappelijke investeringen: • Werkelijke huren zijn lager dan maximaal redelijk De werkelijke huurprijs die we rekenen, bedraagt gemiddeld 82% van de huur die we maximaal voor de betreffende woning mogen vragen. Het verschil tussen de werkelijke huur (huurop- brengsten) en de maximale redelijke huur bedraagt ultimo 2019 op jaarbasis ruim € 8 miljoen. • Sociaal beheer Binnen ZVH speelt het team sociaal beheer een belangrijke rol in de leefbaarheid in en rondom de complexen. Het team houdt zich onder andere bezig met conflictbemiddeling, sociale proble- matiek, illegale bewoning en tweedekansbeleid. • Huismeesters We hebben 6 huismeesters in 28 complexen gestationeerd. Daarnaast hebben we 1 algemeen complexbeheerder voor de overige complexen. Het realiseren en handhaven van schoon heel en veilig op en rond de complexen is de belangrijkste taak van de huismeesters.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=