ZVH - Jaarverslag 2019

Bestuurlijk voorwoord 3
DEEL 1: KOERS EN ONTWIKKELING 9
DEEL 2: WONEN 16
1. Voorraad 17
1.1 Bezit 18
1.2 Verkoop 19
1.3 Wonen en Zorg 21
2. Verhuur 23
2.1 Verhuringen & passend toewijzen 24
2.2 Bestemming van de verhuringen 30
2.3 Leegstand 32
2.4 Verduurzamen bij mutatie 33
2.5 Asbest 34
2.6 Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging 34
2.7 Huurachterstanden 35
2.8 Vereniging van Eigenaren in 2019 36
3. Dienstverlening 41
3.1 Klanttevredenheid 42
3.2 Klachten 43
3.3 Huurcommissiezaken 44
3.4 Onafhankelijke Geschillencommissie Parteon-WomerWonen-ZVH 45
4. Leefbaarheid en handhaving 48
4.1 Complexbeheer 50
4.2 Overlast en zorg 52
4.3 BeterBuren (Buurtbemiddeling) 53
4.4 Hennep 54
4.5 Woonfraude 55
5. Samenwerking en overleg met belanghouders 57
5.1 Samenwerking met belanghouders 58
5.2 Prestatieafspraken 61
5.3 Bewonersraad BBZ 66
6. Onderhoud 69
6.1 Dagelijks Onderhoud 70
6.2 Moutatieonderhoud 70
6.3 Planmatig onderhoud 72
6.4 Contractonderhoud 72
6.5 Onderhoudsstaat 73
7. Energie en duurzaamheid 75
7.1 Warmtenet 76
7.2 Energielabels 76
7.3 Duurzaamheid 78
8. Projecten 80
DEEL 3: FINANCIEEL 84
1. Financiële verantwoording 85
1.1 Financiële doelstellingen 2019 86
1.2 Resultaten 2019 87
1.3 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 89
1.4 Kentallen 89
1.5 Waardering vastgoed 92
1.6 Verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde 92
1.7 Beleidsmatige beschouwing marktwaarde en beleidswaarde 94
1.8 Maatschappelijke investeringen 97
1.9 Overige verantwoording 98
1.10 Speerpunten vanuit financieel beleid en beheer 98
1.11 Financiële continuïteit 99
1.12 Financiële risico's 101
DEEL 4: OVER ZVH 102
1. Over ZVH 103
1.1 De organisatie 104
1.2 De medewerkers 106
1.3 Ontwikkeling 107
1.4 Arbeidsomstandigheiden 107
1.5 Ondernemingsraad ZVH 108
1.6 Dochters en deelnemingen 109
2. Governance 111
3. Risicomanagement 117
3.1 Risicobereidheid 119
3.2 Ontwikkelingen in het risicomanagement in 2019 en ambities voor 2020 120
3.3 Verankering van het risicomanagement in de organisatie 123
DEEL 5: RAAD VAN COMMISSARISSEN 124
1.1 Rol en werkwijze 126
1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 127
1.3 Bijeenkomsten 128
1.4 Werkwijze en taken deelcommissies 129
1.5 Goedgekeurde besluiten 130
1.6 Remuneratierapport 132
RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=