ZVH - Jaarverslag 2020

107 1.7 Resultaten beleidswaarde Bovenstaande berekening leidt tot een stijging van de beleids­ waarde met € 66 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere marktwaardewaardering, welke is gestegen met € 52 miljoen. Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de markt- waarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie De realisatie van de ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van ZVH. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt. Dit komt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en steeds grotere behoefte aan DAEB-huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om er te zijn voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast verhoogt ZVH bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur tot de markthuur. Bovendien zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voort­ vloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de cor­ poratie. Dit betekent dat ZVH slechts een deel van de in de jaar­ rekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst realiseert.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=