ZVH - Jaarverslag 2020

108 ZVH JAARVERSLAG 2020 > FINANCIEEL 1.8 Overige verantwoording Activiteiten op het gebied van beleggingen ZVH ondernam in 2020 geen activiteiten op het gebied van beleg­ gingen en heeft ook geen beleggingen in bezit. Tijdelijke over­ schotten van liquide middelen zijn weggezet op spaarrekeningen van de ING. Verklaring over besteding van middelen De middelen die ZVH tot haar beschikking heeft, wendde ZVH in 2020 uitsluitend aan in het belang van de volkshuisvesting. Nieuwbouw ZVH realiseerde in 2020 geen nieuwbouw huurwoningen. 1.9 Risico’s met financiële impact Het is belangrijk dat de activiteiten, projecten en risico’s van ZVH in balans zijn met de grootte en mogelijkheden van de organisatie. Deze balans wordt periodiek getoetst. De ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement in het algemeen komen uitgebreid aan bod in deel 4 hoofdstuk 3. Financiële risico’s We lopen renterisico, herfinancieringsrisico, liquiditeitsrisico en tegenpartijrisico. Het renterisico is het grootst. Wij willen bij herfinanciering jaarlijks niet meer dan 15% renterisico lopen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=