ZVH - Jaarverslag 2020

125 1.5 Ondernemingsraad ZVH 2020 De samenwerking tussen de OR, bestaande uit drie leden, en de directeur-bestuurder kenmerkte zich als open, transparant en constructief. Er is sprake van een vergadercyclus van 1x per 6 weken met de directeur-bestuurder. Jaarlijks voert de OR een gesprek met de RvC. Dit gesprek is naar tevredenheid verlopen. Op de volgende aanvragen heeft de OR in 2020 geadviseerd: • vaste formatie-uitbreiding 1fte team Sociaal Beheer; • wijzigen Manager G&HR; • aanpassing inrichting team Balie-FZ en team Bedrijfsondersteuning; • functiebeschrijving (en -waardering) van medewerker VvE beheer; • reis-en thuiswerkvergoeding. Ook zijn de volgende onderwerpen besproken: het coronabeleid in overleg met de achterban, de sociale paragraaf en het WOR artikel 25. In 2021 zal onder andere de aankomende verhuizing van het kantoor van ZVH aan bod komen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=