ZVH - Jaarverslag 2020

136 ZVH JAARVERSLAG 2020 > OVER ZVH Risicomanagement helpt ZVH om haar doelstellingen te realiseren. ZVH hanteert het zogenaamde ‘three lines’ model. Hierbij is risico­ bewustzijn van medewerkers in de eerste lijn essentieel. De me­ dewerkers in de verschillende teams in de eerste lijn zijn immers verantwoordelijk voor ‘hun’ risico’s. Bij een hoog risicobewustzijn worden nieuwe risico’s sneller herkend en waar mogelijk beheers­ baar gemaakt voordat de doelstellingen in gevaar komen. Het doel van risicomanagement is om de aanwezige risico’s binnen de orga­ nisatie en haar omgeving in te schatten op kans, impact en beïn­ vloeding. Vervolgens worden de risico’s afgezet tegen de organisa­ tiedoelstellingen en de risicobereidheid. 3.1 Risicobereidheid De risicobereidheid van ZVH is zeer laag op het thema ‘financiële ruimte’, gevolgd door ‘betaalbaarheid’. De financiële gezondheid van ZVH mag niet onder druk komen staan en als we financiële keuzes moeten maken, dan is betaalbaarheid voor ons het belang­ rijkst. Het nieuw opgestelde koersdocument omvat nieuwe ambi­ ties, waaronder het realiseren van 1.000 nieuwbouwwoningen binnen 10 jaar en het – deels – toevoegen van huurders uit het midden­ segment.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=