ZVH - Jaarverslag 2020

137 Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bou­ wen die boven de sociale huurgrens vallen. Het kabinet paste bij Prinsjesdag de regelgeving aan waardoor de markttoets tijdelijk, voor drie jaar, wordt afgeschaft en er geen goedkeuring nodig is voor niet-DAEB-investeringen zoals middeldure huurwoningen. Dit betekent dat corporaties meer middenhuur kunnen bouwen. In de meerjarenbegroting van 2022 wordt hier dieper op ingegaan door het uitwerken van verschillende scenario’s. Dit komt boven­ op de huidige bestaande renovatie- en nieuwbouwplannen. In een eerste risicoscan van deze nieuwe ambitie bleek dat dit past binnen de huidige financiële ratio’s. Echter, veel is afhankelijk van timing, planning en voortgang. 3.2 Ontwikkelingen risicomanagement 2020 en ambities 2021 De leden van het adviesteam bewaken de link tussen operationele, tactische en strategische risico’s. Openstaande punten uit de Management Letter van de accountant worden in dashboards van de teams meegenomen evenals planning van interne controles. De nieuwe bevinding in de Management Letter van de accountant met betrekking tot risicomanagement luidt: ‘Het risico bestaat dat wanneer risico’s onvolledig zijn en/of onvoldoende concreet het lastig is hiervoor passende interne beheersingsmaatregelen

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=