ZVH - Jaarverslag 2020

144 ZVH JAARVERSLAG 2020 > RAAD VAN COMMISSARISSEN 1.1 Rol en taken De Raad van Commissarissen (RvC) is de onafhankelijke, interne toezichthouder van ZVH en houdt toezicht op de strate­ gie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen. Daarnaast toetst de raad de besluiten die de directeur-bestuurder neemt aan de visie en missie en aan wette­ lijke kaders voor de bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen van ZVH is als intern toezichthouder samen met de directeur- bestuurder verantwoordelijk voor het realiseren van maatschap­ pelijke waarde op lange termijn. De RvC doet dat vanuit de rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord van de directeur- bestuurder, conform de Governancecode woningcorporaties 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=