ZVH - Jaarverslag 2020

145 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden Tabel: Leden van de raad van commissarissen Naam en geboortedatum Beroep en nevenfunctie(s) Datum benoeming en einddatum zittingstermijn Deskundigheids­ gebied en kerncommissie Mevrouw drs J.G. van der Bijl RA (17-03-1970), voorzitter per 1-3-2017 Manager Business en Project Control bij Eigen Haard 01-03-2017 / 28-02-2021 (1e zittingstermijn) Financiën, Governance, Volkshuisvestelijk Voorzitter RvC De heer P.A, de Bakker (13-12-1968) op voordracht Bewonersraad Hoofd Verhuizen & Huur­ betaling bij Wooncom­ pagnie Nevenfunctie: reservelid van klachtencommissie Rochdale 17-6-2015 / 16-6-2019 (1e zittingstermijn) /16-6-2023 (2e zittingstermijn) Volkshuisvestelijk en P&O Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie De heer ir. A.P. Klaase (22-05- 1970), op voor­ dracht van de bewonersraad, vicevoorzitter per 13-6-2016 Manager Planontwikkeling bij NS Stations Nevenfunctie: Voorzitter stichting Het Hop Oost-Knollendam 15-09-2013 / 14-09-2017 (1e zittingstermijn) /14-9-2021 (2e zittingstermijn) Volkshuisvestelijk, Projectontwikkeling, Vastgoed Vice voorzitter RvC Lid auditcommissie Mevrouw mr E.W.M. Aalsma (13-7-1961) Advocaat in Zaandam Nevenfuncties: Lid RvC Pré Wonen/Yoga­ docente 01-01-2019 / 31-12-2022 (1e zittingstermijn) Juridisch Lid selectie- en remuneratiecommissie Reservelid auditcommissie De heer J.P.C. RA Pannekeet (19-04-1961) Eigenaar F-act Finance for Families Nevenfuncties: Lid RvC Kennemerwonen Lid Raad van Advies Freekids Kinderopvang Bestuursadviseur Hospice Schagen Lid accommoda­ tie commissie Schagen United 24-08-2016 / 23-08-2020 (1e zittingstermijn) / 23-08-2024 (2e zittingstermijn) Financiën Voorzitter Auditcommissie

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=