ZVH - Jaarverslag 2020

146 ZVH JAARVERSLAG 2020 > RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad stelt hierbij vast dat, gelet op de in de wet genoemde onverenigbaarheden, ieder lid onafhankelijk en kritisch bij kan dragen aan het toezicht van de RvC. 1.3 Governancecode Woningcorporaties 2020 Eind 2019 is de nieuwe governancecode 2020 voor de sector woningcorporaties vastgesteld. Deze code borduurt voort op de governancecode van 2015 (waardegedreven toezicht), maar besteedt meer aandacht aan de uitgangspunten en principes van toezicht en verantwoording en aan de wisselwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het streven is een open cultuur waarin ruimte is voor reflectie en gesprek, zodat ieder vanuit de eigen rol een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave. De RvC heeft in december 2019, januari 2020 (met een extern adviseur) en december 2020 in de zelfevaluaties met elkaar en met de bestuurder gesproken over (onder andere) deze nieuwe governancecode. Hoewel er nog geen formele visie op bestuur en toezicht is geformuleerd en vastgesteld (dit wordt in 2021 ter hand genomen), heeft de RvC als uitgangspunt benoemd een ‘engaged board’ te willen zijn. De RvC geeft dit vorm in themasessies waar de raad gesprekspartner is van de organisatie. In dit jaarverslag staan we stil bij de verschillende principes van de governancecode 2020 en hoe die vorm krijgen bij ZVH.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=