ZVH - Jaarverslag 2020

156 ZVH JAARVERSLAG 2020 > RAAD VAN COMMISSARISSEN De RvC heeft in 2020 op twee momenten stil gestaan bij haar eigen functioneren en de samenwerking met de (nieuwe) bestuurder: op 8 januari onder externe begeleiding en op 9 december in eigen kring. In december is tevens aandacht besteed aan het benodigde profiel voor de vacature RvC-lid in 2021. 1.5 Werkwijze en taken deelcommissies De RvC werkt met twee deelcommissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Auditcommissie De auditcommissie ziet onder meer toe op interne risicobeheer­ sings- en controlesystemen, houdt toezicht op de financiële informatieverschaffing en let erop dat de aanbevelingen van de accountants worden opgevolgd. Veel zaken komen eerst bij de auditcommissie in de vergadering voordat het naar de RvC gaat. De auditcommissie is namens de RvC ook verantwoordelijk voor het proces van selectie van de accountant. In 2019 is deze doorlopen en heeft de RvC gekozen voor BDO voor een periode van vier jaar. De auditcommissie kwam in 2020 vier keer bij elkaar. Ook had de auditcommissie apart overleg met zowel de accountant als de on­ afhankelijke controller van ZVH, om onafhankelijk beeld te krijgen van de belangrijkste aandachtspunten voor ZVH en de onderwerpen voor toekomstige audits te verkennen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=