ZVH - Jaarverslag 2020

159 • het gunningsbesluit Panneroodflat; • het treasurystatuut; • de verkoop- en overdracht van de WKO-installatie; • de liquidatie van Conrad B.V.; • de begroting 2021 en het meerjarenplan 2021-2030; • het treasuryjaarplan 2021; • het auditplan 2021; Eigen besluiten De raad nam het volgende eigen besluit: de herbenoeming van de heer J.P.C. Pannekeet per 23-08-2020 voor vier jaar als lid van de RvC. 1.7 Remuneratierapport Beloning Raad van Commissarissen De bezoldiging van de raad voldoet aan de vigerende wettelijke regelingen, in het bijzonder de WNT en de Regeling Bezoldigings­ maxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuis­ vesting 2014. Daarbij hanteert de RvC eveneens de beroepsregels van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW), die adviseert het bezoldigingsniveau van RvC leden vast te stellen op maximaal 77% van het toegestane wettelijke maximum. Eind 2019 heeft de RvC besloten om voor de jaren 2019 t/m 2022 (4 jaar) de vergoeding te bepalen op een bedrag 15% onder de VTW-norm, zonder tussentijdse indexatie toe te passen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=