ZVH - Jaarverslag 2020

16 ZVH JAARVERSLAG 2020 > KOERS EN ONTWIKKELING 1.3 Nieuwbouwontwikkeling stagneert Ondanks onze ambitie om nieuw te bouwen, zijn in 2020 alle nieuwbouwprojecten gestagneerd. Dit geldt niet alleen voor ZVH, maar ook voor onze collega-corporaties in Zaanstad. Wij hebben geen anterieure overeenkomsten kunnen sluiten voor de Aris van Broekweg en de Jufferstraat & Jonkerplantsoen. Dat gaat bij elkaar om de nieuwbouw van circa 200 sociale huurwoningen waarmee we met 100 woningen op de Aris van Broekweg in 2021 een start hadden willen maken. Voor de ontwikkeling van de Peperstraat zijn wij in afwachting van een overeenkomst tussen ontwikkelaar Breevast en de gemeente. ZVH is voornemens om hier 100 sociale huurwoningen af te nemen. De planning was dat dit in 2020 plaats zou vinden maar dat is inmiddels verschoven naar voorjaar 2021. Wij maken ons grote zorgen over de vertragingen. Er is op bestuur­ lijk niveau meermalen gesproken met gemeente Zaanstad, omdat de vertragingen vaak een gevolg zijn van ambtelijke en bestuurlijke complexiteit en een veelheid aan belangen die om gemeentelijke regie en doorzetting vragen. Zo is ook de planvorming Industrieweg (129 woningen in verschillende huurcategorieën) door aanvullende eisen van de gemeente vertraagd, mede vanwege de cultuur-histo­ rische waarde van de bestaande bebouwing en de weigering van cultuurcentrum De Groote Weiver om te verhuizen. Om tot een uiteindelijke keuze van belangen te komen heeft ZVH in samen­ werking met gemeente Zaanstad in het najaar 4 scenario’s ontwik­ keld ZVH om een afweging tussen de verschillende belangen te kun­ nen maken. Hierover neemt de gemeenteraad in 2021 een besluit.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=