ZVH - Jaarverslag 2020

160 ZVH JAARVERSLAG 2020 > RAAD VAN COMMISSARISSEN Bezoldiging raad van commissarissen 2020 Raadslid Vergoeding (bruto) Mevrouw drs. J.G. van der Bijl RA (vz) € 14.344,- De heer P.A. de Bakker € 10.625,- De heer ir. A.P. Klaase € 10.625,- De heer J.P.C. Pannekeet RA € 10.625,- Mevrouw mr. ing. E.W.M. Aalsma € 10.625,- Beoordeling en bezoldiging bestuurder De heer F.C.B. (Franck) Storm is sinds 15 juni 2019 voor vier jaar benoemd als directeur-bestuurder van ZVH. Uit hoofde daar­ van is hij tevens directeur van twee dochterondernemingen en toezichthouder bij Woningnet N.V. Franck Storm vervult geen nevenfuncties. Jaarlijks maakt de RvC met de directeur-bestuurder prestatie­ afspraken. In 2020 ging dat vooral over nieuwbouwlocaties, de grote renovatieprojecten, de organisatie en de zelfsturing. Voor de beoordeling van het functioneren raadpleegt de remune­ ratiecommissie vooraf alle leden van de RvC. De raad is van oor­ deel dat Franck Storm in 2020 goed functioneerde, de financiën goed op orde zijn en de kwaliteit van de stukken voor de RvC- vergadering zijn verbeterd. De bezoldiging van de directeur-bestuurder voldoet aan de vige­ rende wettelijke regelingen: de Wet Normering Topinkomens en

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=