ZVH - Jaarverslag 2020

18 ZVH JAARVERSLAG 2020 > KOERS EN ONTWIKKELING 1.5 Portefeuilleplan en doelportefeuille De portefeuillestrategie 2019-2023 bevat de strategische kaders voor alle relevante beslissingen rondom vastgoedsturing en ver­ huur. Hierin ligt de focus op het ‘excellent verhuren en beheren van een voorraad van 5000 woningen, door de klant centraal te stellen en een financieel solide beleid te voeren’. In het ZVH- Koersdocument dat we eind 2020 met elkaar hebben opgesteld voegen we daar de uitbreiding en beschikbaarheid van woningen voor middeninkomens aan toe. Ook is de scope verruimd naar 2030. Deze koers zal in 2021 leiden tot aanpassing van de doel­ portefeuille en het portefeuilleplan. Belangrijk onderdeel is de doelportefeuille waarin de gewenste totale woningvoorraad is ingedeeld in huurcategorieën overeen­ komstig de actuele huurtoeslaggrenzen. In 2020 was er sprake van een heel lichte verschuiving binnen de huurcategorieën ‘goed­ koop’ en ‘bereikbaar niet passend’. De mutatiegraad bepaalt mede de snelheid van het behalen van deze doelverhouding. We spannen ons in om doorstroming te bevorderen en de mutatiegraad te verhogen, zodat we aan meer doelgroepen een passende woning kunnen aanbieden.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=