ZVH - Jaarverslag 2020

20 ZVH JAARVERSLAG 2020 > KOERS EN ONTWIKKELING 1.6 Aandachtspunten uit visitatierapport zijn opgepakt In september 2019 ontvingen wij ons visitatierapport over de peri­ ode 2015-2018. Het is een heel positief rapport waar we trots op zijn (zie het jaarverslag 2019). Uiteraard waren er ook enkele aan­ dachtspunten waarmee we aan de slag zijn gegaan. Op het gebied van communicatie en samenwerking intern heeft nu ieder team een eigen aanspreekpunt in het Bestuursadviesteam (BAT). We hebben in het voorjaar van 2020 een soft-control scan uitgevoerd. Daaruit blijkt grote tevredenheid over transparantie en onderling vertrouwen. Het algemene oordeel was een mooie 8,0 waarbij het oordeel van medewerkers en de BAT-leden over de meeste onderwerpen over­ eenkwam. Met betrekking tot de communicatie met externen hebben we in beeld gebracht welke externe overleggen er plaatsvinden en welk BAT-lid of teamlid deelneemt aan het overleg. Ook was er een aanbeveling om kritisch te zijn op de afspraken in de stad en op de wederkerigheid van deze afspraken. Samenwerking en weder­ kerigheid is een vast gespreksonderwerp van de bestuurlijke overleggen met de gemeente. Tot slot is de uitnodiging tot financiële creativiteit om ambities te verwezenlijken vertaald naar een financieel scenariomodel waarin wij de impact van keuzes kunnen doorrekenen. Dit model helpt ons bij de uitwerking van de aangescherpte koers.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=