ZVH - Jaarverslag 2020

42 ZVH JAARVERSLAG 2020 > WONEN 2.6 Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging Betaalbaarheid is een kerndoelstelling van ZVH. Dat komt voor onze huurders tot uiting in de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij zoeken we altijd naar een zorgvuldige balans tussen betaalbaar­ heid en de benodigde financiële ruimte voor verbetering, verduur­ zaming en nieuwbouw. Over het jaar 2020 voerde ZVH een gedifferentieerd huurbeleid door voor huurders van een sociale huurwoning. Voor sociale huishoudens die een huurprijs betalen die € 150,- of meer afwijkt van de maximale huurprijs van de woning, verhoogde ZVH de huur met 3,6%. De overige huurders met een sociaal huurcontract kregen een huurverhoging van 2,6%. Voor huishoudens met een inkomen boven de € 42.436,- voerde ZVH een gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging door van 5,2%, maximaal mogelijk was een verhoging van 6,6%. Onze huurders in de vrije sector kregen een huurverhoging van 3%. Met deze huurverhoging bleef ZVH ruim onder de wettelijke moge­ lijkheden en bleef daarmee dienstbaar aan haar primaire doel om wonen betaalbaar te houden.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=