ZVH - Jaarverslag 2020

43 2.7 Huurachterstanden In 2020 zijn in samenwerking met de Sociale Wijkteams in Zaan­ stad 111 huurders, die in de schulden/problemen zaten of dreigden te raken, vroegtijdig door ZVH aangemeld bij de sociale wijkteams. Dit betreft een verdubbeling, in 2019 waren dit er 55. De stijging is voornamelijk veroorzaakt door huurders die door corona in problemen zijn gekomen. We hebben de betaalbaarheid voor onze huurders op peil kunnen houden door meer met onze huurders in gesprek te gaan, te adviseren en mee te denken. Meestal kwamen we hiermee tot een passende betaalafspraak. Wij zijn onder andere bereid geweest om betaalafspraken te verruimen om te voorkomen dat huurders verdere achterstand op zouden lopen. Door de vroegtijdige signalering van problemen hadden we minder huisuitzettingen en voorkwamen we veel ongemak en extra kosten voor onze huurders en voor ZVH. Ondanks corona heeft de afdeling huurincasso haar doelstelling op het gebied van betaalbaarheid voor onze huurders gerealiseerd. Ontruimingen In 2020 zijn door de rechtbank 26 vonnissen ‘ontbinding huurover­ eenkomst’ uitgesproken, in 2019 waren dat er 21. Van de vonnissen waren er 25 op grond van huurbetalingsachterstand en 1 woon­ fraude. 21 huurders betaalden alsnog de huurschuld. Van de 5 ontruimingen leverden 2 huurders zelf de sleutel van de woning in. In 3 gevallen werd de woning door de deurwaarder ontruimd. Voor het jaar 2020 namen we maximaal 9 ontruimingen op in onze doelstellingen, hier is ruimschoots aan voldaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=