ZVH - Jaarverslag 2020

66 ZVH JAARVERSLAG 2020 > WONEN 5.3 Pact Poelenburg Peldersveld Dit is een samenwerkingsovereenkomst die onder regie van de Burgemeester van Zaanstad begin 2020 gesloten is tussen gemeente, corporaties, politie en zorg- en welzijnsorganisaties. Inzet is de verbetering en opwaardering van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Dit doen we onder meer door 8000 woningen toe te voegen in de Achtersluispolder, het verlagen van het percentage sociale huurwoningen van 60% naar 40% in 20 jaar en het inves­ teren in leefbaarheid, vastgoed, veiligheid, onderwijs en welzijn. De opgaven die we met elkaar zien en benoemd hebben betref­ fen de thema’s ‘kansengelijkheid voor de jeugd’, ‘participatie en armoede’ en ‘fijn en veilig wonen en werken’. ZVH onderzoekt daarnaast in samenwerking met de gemeente de ontwikkeling van nieuwbouw op de garageplots tussen de kleurenflats (Peldersveld). 5.4 Bewonerscommissies ZVH Ook bewonerscommissies zijn voor ons een belangrijke gespreks­ partner bij besluiten die bewoners in complexen raken. In januari organiseerde ZVH een bijeenkomst met alle bewonerscommissie­ leden. Hiervoor was ook de RvC uitgenodigd. De ingeplande afspraak om bewonerscommissie Groenland te bezoeken kon vanwege corona niet doorgaan. Uiteraard zijn ook met andere bewonerscommissies geen bezoekafspraken gemaakt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=