ZVH - Jaarverslag 2020

67 5.5 Prestatieafspraken in Zaanstad In Zaanstad hebben we met gemeente, bewoners (vertegenwoor­ digd in het Huurdersoverleg Zaanstreek, ofwel HOZ) en corporaties samenwerkingsafspraken gemaakt voor vier jaar (2020-2024). Er zijn drie thematafels ingericht: • betaalbaarheid & voorraadontwikkeling; • kwaliteit & duurzaamheid; • samen leven. De afspraken over ‘voorraadontwikkeling’ komen in de knel. Naast de corporaties sprak ook het HOZ daarover haar zorgen uit tijdens de conferentie in november 2020. Partijen zijn opgeroepen om snelheid te maken en samen te werken. Het is een terugkerend thema in het bestuurlijk overleg van de Zaanse woningcorporaties met de wethouders van gemeente Zaanstad. Ten aanzien van ‘duurzaamheid’ zijn de corporaties goed op weg en wordt de samen­ werking daarin met elkaar en het HOZ in 2021 verder opgepakt. Thematafel ‘samen leven’ heeft als resultaten benoemd de terug­ dringing van huisuitzettingen, de start met de totstandkoming van een regionale regeling doorstroming en de ondertekende samen­ werkingsovereenkomst Pilot Uitstroom.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=