ZVH - Jaarverslag 2020

97 1.2 Financiële doelstellingen 2020 Behalve de algemene doelstellingen geformuleerd in het onder­ nemersplan 2019-2023 wilde ZVH in 2020 voldoen aan de finan­ ciële doelstellingen op het gebied van: • financiële beoordelingscriteria van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw)/ Inspectie leefomgeving en Transport (ILT); • de kosten binnen de vastgestelde budgetten; • investeringen binnen het investeringsbudget; • realiseren van het verkoopprogramma. 1.3 Resultaten 2020 Het operationele resultaat over 2020 bedroeg € 64 miljoen (2019: € 26 miljoen) en is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Er is met de exploitatie een vrije kasstroom gegenereerd van € 16,5 miljoen (2019: € 16,1 miljoen). De stand van de liquide middelen is ten opzichte van eind 2019 dan ook met € 7,2 miljoen toegenomen. Dit komt door de opbrengst van de verkopen en lagere kosten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=