ZVH - Jaarverslag 2020

99 1.5 Kentallen De voorgenomen investeringen, zoals vastgelegd in de meer­ jarenbegroting, worden bij voorrang betaald uit de vrije kas­ stromen, opbrengst verkopen en externe financiering. Bij uit­ voering van het voorgenomen beleid (onder voorbehoud van sterk gewijzigde externe omstandigheden) kan ZVH aan haar betaalbaarheids-, kwaliteits-, en continuïteitsdoelstellingen en de door het WSW gestelde financiële borgingscriteria voldoen. Dit wordt beoordeeld op basis van vier financiële ratio’s. De ratio’s zijn: • ICR (liquiditeit): maakt inzichtelijk of ZVH op korte- en middellange termijn voldoende operationele kasstromen genereert om aan haar renteverplichtingen te voldoen. • LTV (vermogen): maakt inzichtelijk of de vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende waarde genereert ten opzichte van de schuldpositie. De onderliggende kasstromen houden rekening met het maatschappelijke beleid van ZVH. • Solvabiliteit (vermogen): geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van ZVH, rekening houdende met het maatschappelijke beleid van ZVH. • Dekkingsratio (onderpand): beoordeelt in geval van discontinuïteit of de (markt)waarde van het onderpand voldoende is om de schuldpositie af te lossen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=