ZVH - Jaarverslag 2020

Bestuurlijk voorwoord 3
Koers en ontwikkeling 9
Aanscherping van onze koers 10
De impact van corona 14
Nieuwbouwontwikkeling stagneert 16
Groot onderhoud en verduurzaming gaan door 17
Portefeuilleplan en doelportefeuille 18
Aandachtspunten uit visitatierapport zijn opgepakt 20
Een blik naar de toekomst 21
Wonen 22
Bezit 23
Bezit 24
Verkoop 26
Wonen en Zorg 29
Verhuur 31
Verhuringen & passend toewijzen 32
Bestemming van de verhuringen 34
Leegstand 39
Verduurzamen bij mutatie 40
Asbest 41
Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging 42
Huurachterstanden 43
Vereniging van Eigenaren in 2020 44
Dienstverlening 47
Klanttevredenheid 48
Klachten 50
Huurcommissiezaken 51
Onafhankelijke Geschillencommissie Parteon-WomerWonen-ZVH 52
Leefbaarheid en handhaving 55
Team Complexbeheer 56
Overlast en zorg 58
BeterBuren (Buurtbemiddeling) 59
Woonfraude 60
Drugs 61
Samenwerking en overleg met belanghouders 63
Samenwerking met belanghouders 64
Convenanten 65
Pact Poelenburg Peldersveld 66
Bewonerscommissie ZVH 66
Prestatieafspraken in Zaanstad 67
Bewonersraad ZVH (BBZ) 68
Onderhoud 73
Dagelijks Onderhoud 74
Mutatieonderhoud 76
Planmatig onderhoud 78
Contractonderhoud 2020 79
Conditiemetingen 80
Energie en duurzaamheid 83
Energielabels 84
Duurzaamheid 86
Projecten 89
Onderhoudsprojecten 90
Nieuwbouwprojecten 91
Financieel 94
Financiële verantwoording 95
Financieel beleid en beheer 96
Financiële doelstellingen 2020 97
Resultaten 2020 97
Financiële continuïteit 98
Kentallen 99
Waardeontwikkeling vastgoed 102
Resultaten beleidswaarde 107
Overige verantwoording 108
Risico's met financiële impact 108
Over ZVH 116
Over ZVH 117
De organisatie 118
De medewerker 121
Ontwikkeling 122
Arbeidsomstandigheiden 123
Ondernemingsraad ZVH 2020 125
Dochters en deelnemingen 127
Governance 129
Risicomanagement 135
Risicobereidheid 136
Ontwikkelingen risicomanagement 2020 en ambities 2021 137
Verankering van het risicomanagement in de organisatie 141
Raad van commissarissen 143
Rol en taken 144
Samenstelling en deskundigheid raadsleden 145
Governancecode Woningcorporaties 2020 146
Bijeenkomsten 155
Werkwijze en taken deelcommissies 156
Goedgekeurde besluiten 158
Remuneratierapport 159
RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=